...
Em wat et geet a wat dir hei fannt.
...
"Wild Cooking" an Iddien zum Iessen déi Spaass maachen.
„Moving in the Street“ - mir weisen iech wéi et geet.
...